Polski Rejestr Dzieł Sztuki
 
   
 Co to jest Polski Rejestr Dzieł Sztuki (prds)?

Polski Rejestr Dzieł Sztuki (prds) jest internetową bazą danych gromadzącą informacje o dziełach sztuki znajdujących się w kolekcjach państwowych i prywatnych, w celu ich udostępnienia wszystkim zainteresowanym przy jednoczesnym zachowaniu anonimowości właściciela. Każdy obiekt skatalogowany w prds charakteryzowany jest przez zdjęcie oraz następujące, podstawowe dane: autor dzieła, tytuł, rodzaj sygnatury, technika wykonania i wymiary oraz stan prawny (kolekcja państwowa, z możliwością jej wskazania, np. Muzeum w X lub kolekcja prywatna bez podania nazwiska właściciela). Możliwe jest też zamieszczenie krótkiej, dodatkowej informacji, pomagającej w identyfikacji obiektu, np. opatrzony ekspertyzą autorstwa XY z danego roku. Sposób zamieszczenia opisu dzieła w prds podany jest w Instrukcji, zaś warunki współpracy pomiędzy klientem i prds określone zostały w Umowie.

Umieszczenie opisu obiektu w prds jest najprostszą i najtańszą formą jego ochrony przed kradzieżą bowiem łatwa jego identyfikacja uniemożliwia wprowadzenie go do powszechnego obrotu handlowego, zaś w przypadku zaginięcia lub kradzieży pomaga w odzyskaniu. Przewiduje się, że osobami najczęściej korzystającymi z bazy danych prds będą właściciele galerii i domów aukcyjnych, pracownicy muzeów, firmy ubezpieczające dzieła sztuki i policja.

System został opracowany przede wszystkim z myślą o kolekcjonerach korzystających na co dzień z internetu, jednakże zamierzeniem autorów jest udostępnienie go także i tym z Państwa, którzy z tej formy komunikowania się korzystają rzadko. Dlatego tych wszystkich, którzy mają uwagi umożliwiające poprawienie sprawności funkcjonowania prds prosimy o przesyłanie ich na adres: prds@prds.pl.

Siedziba prds mieści się w Łodzi przy ul. Wschodniej 69, tel.: (042)-630 47 79.

 
 
 

Polski Rejestr Dzieł Sztuki
90-266 Łódź ul. Wschodnia 69
tel./fax. (0-42)-630-4779

email: prds@prds.pl

.:.
.:.